Kontakt: +381/11-2287-050

TERAPIJA BOLA KOD KARDIOVASKULARNIHPACIJENATA PRIMENOM ORTOZA

Dr Milijana Pavlović– Radovanović,

specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Artritis na latinskom znači upala (zapaljenje) zgloba. Osteoartritis je najčešći tip artritisa i nastaje usled trošenja zglobnih površina. Jedan od zglobova koji je najčešće zahvaćen artritisom je koleno, a osteoarthritis kolena zove se još i gonartroza. Kod gonartroza strada zglobna hrskavica. Zglobna hrskavica je glatka površina koja prekriva završne delove kostiju i ima ulogu da amortizuje pokrete u zglobu i omogući nesmetano obavljanje pokreta u zglobu kolena.

Trošenje zglobnih površina može nastati zbog urođene predispozicije (primarniartritis) ili stečenih uzroka kao što su gojaznost, trauma zgloba ili sportske povrede (sekundarniartritis). Procenjuje se da svaka deseta osoba starija od 70 godina ima osteoartritis. Tipični simptomi osteoartritisa kolena (gonartroze) su bol u kolenu koji se najčešće javlja pri ustajanju i započinjanju kretanja, ukočenost zgloba, zvuk pucanja zgloba kolena, ograničenost pokreta u kolenu i otok kolena. Ukoliko se ovakve tegobe jave, obavezno se javite reumatologu.

Simptomi

 • bol u kolenu (prilikom ustajanja ili započinjanja kretanja)
 • ukočenost zgloba kolena
 • ograničenost pokreta u kolenu
 • zvuk “pucanja” kolena
 • otok kolena

Faktori rizika

 • urođena predispozicija
 • starost
 • gojaznost
 • prethodna traumazgloba
 • sportska povreda

Dijagnostika

 • Ultrazvuk zgloba kolena
 • Rendgen (RTG) zglobakolena
 • Magnetna rezonanca (MR) zglobakolena

Lečenje

 • Promena stila života
 • -Redukcija telesne težine
 • -Manje korišćenje zgloba kolena
 • Konzervativna terapija
 • -Lekovi protiv bolova (koji se piju)
 • -Lekovi za smanjenje upale i bola koji se daju u zglob (intraartikularno)
 • -Ograničavanje pokreta u zglobu kolena ortozama i drugim sredstvima
 • Fizikalna terapija
 • -Kinezi terapija (vežbe)
 • Ortokin (Orthokin): Ortokin terapija predstavlja savremeni vid antizapaljenske terapije. Zasniva se na primeni sopstvenog (autolognog) seruma obogaćenog antizapaljenskim proteinima, citokinimai faktorima rasta, koji se aplikuju u obolelo ili oštećeno tkivo. Bel Medic je licencirani Ortokincentar (Orthokincentar).
 • Artroskopija kolena
 • Otvorena operacija: hirurška zamena kolena i ugradnja veštačkog kolena (artroplastika kolena)

Koji lekari vam trebaju

 • Ortoped
 • Fizijatar
 • Reumatolog

 

Prikaz slučaja

 Internista mi je pre  2 meseca uputio pacijenta na fizikalnu terapiju.

Pacijent ima 61 godinu,radi srednje težak fizički posao, muškog pola, gojazan.

Negira alergije na lekove.

Ima hipertenziju i mitralnu insuficijenciju  gr II koju po preporuci kardiologa treba lečiti konzervativno i redovno pratiti na 3 meseca po potrebi i češće.

Internistička terapija koju koristi svakodnevno je Norvasc tabl a 5 mg 2×1 i Lometazid tabl 1×1.

U porodičnoj anamnezi nema značajnih hroničnih bolesti.

Donosi nalaz  interniste-kardiologa,EKG ,laboratorije i RTG oba kolena i nalaz ortopeda.

 

 Objektivni nalaz

 

Otežano hoda hramajući na levu nogu valgus pozicija oba kolena,izraženije levo.

ogranicena pokretljivost pri fleksiji levog kolena uz krepitacije.

PF kontakt pozitivan obostrano izraženije levo.

balotman patelae pozitivan levog kolena.

suprapatelarno levo prisutna slobodna tečnost.

m.qvadriceps hipotrofičan obostrano izraženije levo.

 

Terapija

 

Posle ovakvog nalaza, odlučila sam se za kombinaciju NSAIL per os , fizikalne terapije i primenom ortoze aktivne bandaže za rasterećenje i stabilizaciju kolena u fazi bolova, pri aktivaciji.

Pacijent je bio na bolovanju i trebalo je što pre da se vrati na posao.

Trebao mu je jači analgetik i antiinflamator u dužem vremenskom periodu.

Odlučila sam se za flenako 100mg film tablete (aceklofenak) 2×1 dve nedelje, posle toga po potrebi.

Fizikalna terapija: IFS (interferentne struje), NFMT (nisko-frekventna magnetna terapija), LT (lasero terapija) i aktivna kinezi terapija uz jačanje m qvadricepsa obostrano.

 

Zaključak

 

Posle mesec dana koriscenja na zakazanom kontrolnom pregledu, pacijent se pojavio sa značajnim poboljšaljem, bez otoka sa bolom koji je pod kontrolom, bez ograničenja pri fleksiji ,nije više hramao, tako da je mogao da se vrati na posao.

Za aktivnu bandažu za rasterećenje i stabilizaciju kolena u fazi bolova Genu Train – BAUERFEIND sam se odlučila iz socio-ekonomskih razloga, jer u kombinaciji sa fizikalnom terapijom najbrže dovodi do supresije hroničnog bola subjektivnih i objektivnih tegoba i ospobljava pacijenta za svakodnevne aktivnosti.

Za flenako sam se odlucila jer  je kardiovaskularno i gastricno bezbedan, u poredjenju sa drugim NSAIL. Vazna je pravilna primena.

Povezane objave