Kontakt: +381/11-2435-636
Torticolis

Torticolis

Pod dijagnozom Torticolis se u medicini podrazumeva jednostrano skraćenje m. Sternocleidomastoideusa a u narodu se ta promena naziva Krivošija.

Najčešće zahvaćeni mišić (SCM) sternocleidomastoideus je sa suprotne strane od devijacije brade. Ako se ne leči promene i manji obim pokreta se mogu proširiti na facijalne i brahijalne mišiće obe strane. Postoji više različitih uzroka tortikolisa i prema njima tortikolis može da bude: urođen i stečen. Etiologija i vrste stečenog tortikolisa takođe mogu biti različiti

Jedan od urođenih – kongenitalni oblik torticolisa kada su pršljenovi srasli ili nedovoljno razvijeni je redak i tu medikamentozno i fizikalno lečenje (kineziterapija) ne daju rezultate. Obično se pribegava hiruškoj intervenciji u zavisnosti od uzrasta deteta kao i dogovora hirurga i roditelja.

S druge strane položajno kongenitalni torticolis nastaje intrauterino ili tokom porodjaja. Pravi uzrok se obično ne zna. Registruje se tako što se pri pregledu novorođenčeta uočava skraćeni SCM – mišic tj. njegova kontraktura i primećuje se da je potiljak okrenut prema skraćenom misiću a brada okrenuta naviše i prema suprotnoj strani. Glava je nagnuta lateralno, lice blago prošireno, frontalne prominencije često smanjene a potiljak uvećan sa pogodjene strane. Zahvaćeni mišić SCM je na palpaciju tvrđi nego normalno, a često se palpira ekstenzivna fibroza mišića ili hematom. Najčešće je uzrok nepoznat pa je moguće da dođe i do spontanog oporavka.

Lečenje se sprovodi u zavisnosti od uzroka nastanka.

Rano dinamično konzervativno lečenje najčešće dovodi do izlečenja. To podrazumeva primenu fizikalnih agenasa u smislu elektro terapije ( elektroforeza kalijum jodida), primenu parafina kao termo terapije sa ciljem da se mišić zagreje i opusti da bi se dalje primenila  kinezi terapija tj terapija pasivnim pokretima  čime se stimuliše istezanje, fleksija i rotacija glave i dovođenje M. SCM u fiziološke granice. Sa lečenjem se mora krenuti na vreme, što pre, najčešće od treće nedelje starosti do trećeg meseca života. Otok ,ako se ne primeti po rođenju ,uočava se četrnaestog dana od rođenja ( u 50% slučajeva). Ako se ne uoči na vreme i ne leči uočava se asimetrija lica i glave sa tri meseca starosti.

Primena pasivnih pokreta koje izvodi terapeut u prisustvu roditelja uvek daje rezulate.Terapeut dozira pasivne pokrete da ne bi došlo do iscrpljivanja tkiva i organizma u celini. Pri primeni kineziterapije izbegavati bol i poštovati princip postupnosti, simetričnosti pokreta, kontinuitet u radu i praćenje rezultata. Izbegavati zamor mišićca i razvoj dodatih fizioloških kontraktura ( grč mišića usled nagomilavanja mlečne kiseline).

Beba (novorođenče) je uvek od strane terapeuta postavljena na adekvatnu čvrstu podlogu poput terapeutskog kreveta, i to  u  adekvatnom položaju ( na ledjima ili na boku) u zavisnosti od starosti bebe. Terapeut postepeno povećava amplitude pokreta radi dobijanja fizioloških kontrakcija mišića.

Efekti terapije su uvek pozitivni ali dužina trajanja je individualna od 10-60 dana u proseku. Potrebno je praviti  pauze zbog zamora mišića. Kontrole su obavezne jednom mesečno ili na dva mesca u zavistnosti od slučaja.

Obuka roditelja kako da neguju, nose, hrane bebu, kako da je stimulišu igračkom radi razvoja vida i sluha i kako da je pozicioniraju pri spavanju je obavezna.

Često zbog nepravilnog pozicioniranja bebe u praksi imamo kliničku sliku torticolisa a da nema fizioloskih promena na misicu SCM. Mišić nije skraćen, nije zadebljan, rotacija glave je simetrična i u punom obimu pokreta ipak glavica deteta je nagnuta na jednu stranu a pogled usmeren na suprotnu. U praksi tu nailazimo na kontrakturu M. Trapeziusa ( pars asscendens) jednostrano, zbog lošeg pozicioniranja intrauterino ili iz drugih razloga. Primena termo i pasivne kineziterapie kod takvih stanja uvek daju pozitivne rezultate.

Od velikog je značaja i primena mekog okovratnika – kragne i to od treće-četvrte nedelje života; Ona se lako namešta i skida a velika je potpora u stimulaciji mišića i lečenju i ubrzava dolazak do trajnog izlečenja.

 

Što pre se postavi prava dijagnoza prevenira se asimetrija lica, skolioza i dr. promene i dobija zdravo dete što nam je i bio cilj.

 

Povezane objave