Kontakt: +381/11-2435-636
Pectus carinatum

Pectus carinatum

Pectus carinatum je  deformitet  grudnog  koša koji se javlja  u dečijem uzrastu, česce kod muške dece. Naziva  se još  i “kokošje grudi”  jer  je  grudni  koš  spljošten  tako  da  je prečnik  u frontalnoj ravni izrazito manji  od  prečnika u sagitalnoj ravni ,a grudna kost  je svojim  prednjim  delom  podignuta   unapred  i nagore.

Uzrok deformacije  grudnog   koša  u najvećem broju slučajeva je rahitis , mada može biti i urodjena  deformacija   kada je vrlo često  udružena sa drugim deformacijama . Najčesće je obostrana,  simetrična, a  moze biti  i  jednostrana , pa u kliničkom nalazu imamo  asimetričan  grudni koš.

Do nepravilnosti u rastu grudne kosti dolazi  kada  njenih  deset centara  osifikacije ne  sazrevaju istovremeno. Deformitet je više izražen  ukoliko  je  više  centara  osifikacije  zahvaćeno  nejednakim sazrevanjem  centara  okoštavanja.

Zašto se javlja  Pectus  carinatum  u  potpunosti   nije   poznato.

Statistički  podaci  ukazuju  da   svaki  četvrti   pacijent   ima  pozitivnu   porodičnu  amanezu tj. Da postoji   nasledna   predispozicija.  Ovo  stanje  se  češće  javlja   kod  pripadnika  bele  rase.  Takođe je primećeno da osobe  muškog  pola  imaju  deformitet po tipu Pectus Carinatum( “kokošije grudi)” četiri   puta  češće  nego  osobe  ženskog  pola.

Deformitet  se moze uočiti u prvoj godini života,  najkasnije u  trećoj  ili  četvrtoj.  Ne ugrožava vitalne funkcije srca i pluća. Medjutim , zbog nepravilnog   položaja   rebara  i  ograničene  pokretljivosti  grudnog koša, smanjuje  se ventilacija  pluća, pa su ova deca češće  podložna  infekcijama  disajnih puteva.

Dijagnoza  se  postavlja  u  ranom  detinjstvu   a  stanje  se  pogoršava  tokom  perioda  adolescencije.

Lečenje : U osnovi  lečenja  ovog deforimiteta po tipu Pectus carinatuma   JE  KINEZITERAPIJA , PLIVANJE I   VEŽBE  DISANJA.

  • Plivanje  je zastupljeno u vidu  korektivnog  plivanja  – postoji  poseban program  pokreta u vodi.
  • Vežbama  se  jačaju  mišići  grudnog  koša, ramena i ledja. Povećanjem  mišićne  mase, manje je uočljiv i estetski  problem  koji  nastaje  kao  posledica  ovog  deformiteta.
  • Vežbe disanja  imaju  važnu  ulogu u terapiji  Pectus carinatuma. Ovim vežbama se povećava  ventilacija   pluća i jača se pomoćna  respiratorna muskulatura.

Zato je u periodu  rasta i razvoja deteta   neophodna   kontinuirana  kineziterapija  i stalna kontrola  dece od  strane  lekara.

U terapiji  Pectus  carinatuma pored primenjenih vežbi može se koristiti i pojas  ili aparat za Pectus carinatum.  Ovakvo pomagalo se izrađuje po individualnim merama i može ga koristiti samo osoba kojoj je namenjen. Ovaj pojas  vrši pasivni pritisak  na  grudnu  kost i rebra.  Grudna  kost  se  potiskuje  nadole ,a rebarni  lukovi  izvlače  naviše. Takođe i uz primenu ovog pojasa neophodno je da osoba nastavi sa vežbama.

Izrada aparata se radi po individualnim merama I zavisi od uzrasta deteta kao i od samog deformiteta

U slučajevima kada konzervativni tretman ne da rezultata može se primeniti I hirurško lečenje. Hirurško lečenje  koje  podrazumeva  resekciju  delova rebara  i  grudne  kosti  vrši  se  najčešće  iz  estetskih  razloga. Prognoza  ovog  tipa  lečenja  je  veoma  dobra.

Povezane objave