Kontakt: +381/11-2287-050
Terapijske opcije kod osteoartritisa kolena uz pomoć ortpedskih pomagala kao značajnog terapijskog faktora

Terapijske opcije kod osteoartritisa kolena uz pomoć ortpedskih pomagala kao značajnog terapijskog faktora

 

Osteoartritis (OA) je najčešći oblik artritisa koji pogađa oko 302 miliona osoba u svetu I je vodeći uzrok onesposobljenosti u starijih osoba.

Kod OA zahvaćen je ceo zglob u kojem dolazi do oštećenja hrskavice, remodelovanja kosti, stvaranja osteofita i upale sinovije, zbog čega nastaju bol, ukočenost, oticanje i gubitak normalne funkcije zgloba. OA najčešće zahvaća kolena, šake, kukove i kralježnicu.

Iskustvo iz prakse, studija slučaja:

Pre tri meseca  lekar internista mi je uputio pacijenta na fizikalnu terapiju.

Pacijent, starosti 63 godine, radi srednje težak fizički posao, muškog pola, gojazan.

Negirao je alergije na lekove. Od komorbiditeta ima  hipertenziju i  mitralnu insuficijenciju gr II koju po preporuci kardiologa treba lečiti konzervativno, redovno pratiti na 3 meseca po potrebi i češće.

 

U porodičnoj anamnezi nije bilo značajnih hroničnih bolesti.

Posedovao je dokumentaciju: nalaz interniste kardiologa, elektrokardiogram, laboratorijske

analize, radiografiju oba kolena  i nalaz ortopeda.

 

Ortoped se odlučio za operativno lečenje koje je bilo zakazano za 1 godinu.

 

Od glavnih tegoba imao je bol u oba kolena izraženije levo, otok levog kolena, otežano kretanje hramajući na levu nogu.

 

Objektivno u nalazu imali smo: valgus poziciju oba  kolena, otežano kretanje hramajući na levu nogu kao  i ograničenje pokretljivosti pri fleksiji levog kolena uz čujne krepitacije pri pokretima, patelofemoralni kontakt pozitivan obostrano, izraženije levo, balotman patele pozitivan levo, suprapatelarno levo bilo je tečnosti u recesusima, oba m. qvadricepsa su bili hipotrofični.

Diferencijalno dijagnostički bilo je jasno da se radi o osteoartritisu kolena.

 

Kod Osteoartritisa dolazi do poremecaja reparacijskog procesa hrskavice usled biohemijskih i biomehanickih promena u zglobu , hondrociti vise nisu u stanju da proizvedu kvalitetan matriks, stvara se manje funkcionalni kolagen tipa I i manji proteoglikani , razliciti enzimi degradacije i medijatori upale.

Produkti degradacije hrskavice se otpustaju u sinovijalnu tecnost, čime se pojačava sinovijalno zapaljenje .

Sinovitis je veoma čest nalaz, posebno u uznapredovaloj fazi. Sinovijalna tečnost kod Osteoastritisa sadrži ceo niz zapaljenskih medijatora koji mogu da indukuju aktivnost različitih hidrolitičkih enzima koji razgrađuju hrskavicu zbog uništavanja proteoglikana i kolagena .

Hrskavica je glatka površina koja prekriva završne delove kostiju. Ona amortizuje pokrete u zglobu i omogućava nesmetano obavljanje pokreta.

Razvoj Osteoartritisa kolena je generalno spor .Rizični faktori za nastanak Osteoartritisa kolena su: starija životna dob, ženski pol , genetska predispozicija ,prekomerna telesna težina , prethodna povreda, varus i valgus deformitet, konstantno opterećenje zgloba u određenim sportovima.

 

Prekomerna telesna težina predstavlja rizičan faktor na dvosruki nacin: indukuje se dodatni mehanički stres na zglob kolena što prouzrokuje ostećenje hrskavice i ligamenata , a s druge strane adipokini koji se oslobađaju iz masnog tkiva deluju proupalno na hondrocite i potiču stvaranje proupalnih medijatora i ostećenje hrskavice.

Posle ovako kompleksne kliničke slike uključujući i komorbiditete, gojaznost pacijenta, posao koji radi svakodnevno odlučila sam se za multidisciplinarni terapijski pristup u okviru timskog rada.

 

U terapiji sam imala potrebu da dam odgovarajući analgetik, antiinflamator i hondroprotektor zbog hroniciteta.

 

Da bih na najefikasniji način pomogla pacijentu, jer je on bio na poštedi od posla a trebalo ga je što pre osposobiti da se vrati na posao,  jer je trebalo raditi još godinu dana do operativnog lečenja. Pacijent je lečen  i fizikalnom terapijom (interferentne struje, niskofrekventna magnetoterapija, laseroterapija kao i aktivna kineziterapija uz jačanje m. qvadricepsa obostrano).

I pored svih primenjenih terapijskih procedura pacijent je osećao nestabilnost, bolove  i otežan hod.

Predložila sam pacijentu kao jedino rešenje da bi mogao da funkcioniše : AKTIVNU BANDAŽU

SA BOČNIM ZGLOBNIM ŠINAMA – GENUTRAIN S, kao i  VISOKOELASTIČNE ULOŠKE ZA RASTEREĆENJE – VISKOPED .

Pre 2 dana na zakazanom kontrolnom pregledu pacijent se pojavio sa značajnim poboljšanjem, bez otoka sa bolom koji je pod kontrolom, bez ograničenja pri fleksiji, nije više hramao, tako da je mogao da se vrati na posao.

 

ZAKLJUČAK : SA POMAGALIMA SMO USPELI DA NAPRAVIMO STABILNOST KOLENA

TAKO DA NIJE DOLAZILO DO IRITACIJE HRSKAVICE KOJA DOVODI DO BOLA,OTOKA I ZAPALJENJA, KAO I DO RASTEREĆENJA  PREKOMERNE TELESNE TEŽINE .

Povezane objave