Kontakt: +381/11-2435-636
Terapija  petnog  trna kod  pacijenata  sa  ravnim  stopalima

Terapija petnog trna kod pacijenata sa ravnim stopalima

Petni trn je bolni sindrom koga karakteriše bol u petnoj regiji stopala. Bol se javlja pri hodu, zatim je vrlo čest kod osoba koje previše stoje ili sede i kod sportista čija disciplina zahteva dosta kretanja. Posebno izražene tegobe pacijenti osećaju ujutro, odmah nakon ustajanja iz kreveta.

Petni trn nastaje zbog mikrooštećenja plantarne fascije čiji se pripoj nalazi  na petnoj kosti. Proces upale , koji prati ovo oštecenje, dovodi do stvaranja depoa soli kalcijuma. Zbog toga se gubi elastičnost i prokrvljenost plantarne fascije, čime se stvara osnova za formiranje petnog trna.

Kalcifikati najčešće nastaju usled preopterećenja , narušene biomehanike, povreda ili nekog upalnog procesa. Takođe postoje riziko faktori za nastajanje kalcifikata, a to su: prekomerna aktivnost, prekomerna težina, prekomerno stajanje  ili   hodanje , ravna stopala, deformiteti stopala, neadekvatna obuća.

Preopterećenje plantarne fascije je uzrokovano spuštanjem uzdužnih  svodova stopala (vrlo često uzrokovano nasledjem i povećanjem ukupne telesne mase). Sve ovo dovodi do slabljenja muskulature stopala i promena na zglobovima stopala. Kao posledica toga opterećuje se i zateže plantarni ligament, koji je pasivni stabilizator uzdužnih svodova stopala.

Simptomi koji dominiraju kod petnog trna  su:

-bol u peti ili ispod pete ujutro ili nakon odmora

-nakon  10-15 minuta aktivnosti bol se smiruje

-palpatorno se na peti može osetiti blago koštano ispupčenje

Dijagnostika se sprovodi kliničkim pregledom i radiološkim pregledom. Sam petni trn se vidi na rtg snimku kao nakupina kalcijuma na pripoju plantarne fascije za petnu kost.

Lečenje petnog trna;

– lokalna primena fizikalnih agenasa za kontrolu bola-  laseroterapija, primena  elektroforeze , primena ultrazvuka

– mehanički udarni talas  = SHOCK WAVE  je sve zastupljeniji agens u tretmanu petnog trna   (osnovni princip delovanja : remeti se kristalna struktura kalcifikata i dolazi do njegove resorpcije).

– Kineziterapija je terapijski metod na koji se najviše treba osloniti u lečenju tegoba u stopalu. Vežbama se podiže tonus i snaga mišića stopala, koriguje se visina i funkcija svodova, čime se smiruju ukupne tegobe.

U fazi bola neophodno je nositi anatomsku obuću sa adekvatnim uloškom.  Za korekciju spuštenog svoda stopala , neophodna je primena uložaka koji koriguju svod stopala a istovremeno amortizuju hod i ublažavaju tegobe pri hodu.  Preporuka je upotreba silikonskih uložaka za celo stoplao , koji  imaju u sebi zone rasterećenja.

Viskoelastični ulošci za rasterećenje stopala. ViscoPed ulošci imaju metatarzalni jastučić i supinacijski klin, čime deluju na uzdužni i porečni svod stopala. Viskoelastični ulošci smanjuju opterećenje na prominentnim mestima prednjeg dela stopala i u području pripoja plantarne fascije na petnu kost smanjuje vršna opterećenja i bolnost.

ViscoPed®

Moguća je upotreba i uložaka samo za petu odnosno petni trn: Viskoelastično petno jastuče za tretman  „petnog trna“.

ViscoSpot®

ViscoSpot je viskoelastični petni jastučić sa anatomski postavljenim mekim jezgrom. ViscoSpot deluje preko tri zone rasterećenja.Materijal koji je po ivicama čvršći, a prema sredini sve mekši,dok je najmeksi materijal (belo polje) smešten centralno i suži za ciljano rasterećenje pritiska u području “petnog trna”.

Otkrivanje uzroka bola u peti je  od presudne važnosti, jer se samo njihovim otklanjanjem može sprovesti efikasno lečenje.

Povezane objave