Kontakt: +381/11-2287-050
Povrede skočnog zgloba po tipu uganuća (distorsio art.talocruralis)

Povrede skočnog zgloba po tipu uganuća (distorsio art.talocruralis)

Skočni zglob predstavlja jednu od najkompleksnijih anatomsko-funkcionalnih struktura lokomotornog sistema. Zapravo, skočni zglob je spoj kostiju potkolenice i kostiju stopala. Sačinjen je od gornjeg skočnog zgloba (art.talocruralis) koji povezuje donje okrajke golenjace (tibia) i lišnjače (fibula) potkolenice sa skočnom kosti (talus). Donji skočni zglob formiraju dva zgoba: art.subtalaris i art.talocalacaneonavicularis.

Stabilnost skočnog zgloba omogućava čvrsta kapsula kao i ligamentarni aparat: prednji i zadnji  talofibularni ligament,  kalkaneo fibularni ligament – sa spoljašnje strane i deltoidni ligament sa unutrašnje strane.

Gornjim skočnim zglobom se izvode pokreti pregibanja (flexio) i opružanja (extensio).

Pokreti inverzije i everzije se dešavaju u subtalarnom zglobu i zglobovima srednjeg stopala.

 

Uganuće skočnog zgloba predstavlja skup povreda ligamanata, kapsule, sinovije i tetivnih pripoja u predelu skočnog zgloba pri nezgodnom uvrtanju ili redje izvrtanju stopala kod sportista, rekreativaca i aktivnostima svakodnevnog života. Distorzija se ispoljava kada amplituda pokreta premaši fiziološke granice.

Povrede skočnog zgloba sa 15% zastupljenosti, predstavljaju najčešće povrede u sportu. Pri tom 70-85% povreda predstavlja uganuće sa lezijom spoljašnjih ligamenata koji nastaju pri mehanizmu inverzije stopala. Povrede unutrašnje strane skočnog zgloba je mnogo ređa i zastupljena je sa oko 3%.

 

U zavisnosti od oštećenja ligamenata, povrede skočnog zgloba se dele na povrede prvog, drugog i trećeg stepena.

 • Prvi stepen je istegnuće ligamanata: distenzija,
 • Drugi stepen je delimično pucanje ligamanta: parcijalna ruptura,
 • Treći stepen je potpuni prekid ligamanta: kompletna ruptura.

 

U kliničkoj slici uganuća je prisutan bol, otok, smanjena pokretljivost i nestabilnost skočnog zgloba.

 • Kod prvog stepena prisutan je bol, bez ili sa  manjim otokom,  moguć je hod sa poštednim oslanjanjem na povređenu nogu. Oporavak traje do 7 dan
 • Drugi stepen povrede odlikuje prisustvo intenzivnijeg bola, većeg otoka, hematoma, smanjena pokretljivost oslanjanja na povređenu nogu. Oporavak traje 2 do 3 nedelj
 • Treći stepen je praćen velikim bolom, otokom, podlivima i hematomima,  nemogućnošću oslanjanja na tu nogu. Oporavak je najmanje 30 do 35 dan

 

 

Pregled lekara je veoma bitan radi postavljanja tačne i adekvatne dijagnoze i načina lečenja povređenog.

Fizikalni pregled podrazumeva inspekciju mesta povrede: prisustvo otoka, hematoma koji uglavnom koreliraju sa stepenom povrede. Palpacijom bolnih regija se određuje koji od ligamenata je povređen.

 

U procesu pregleda primenjuju se testovi za procenu obima pokreta u zlobu i testovi za ispitivanje nestabilnosti skočnog zgloba:

 • Test prednje fioke: utvrđivanje integriteta prednjeg talofibularnog ligament
 • Talar tilt  test:  ispitivanje  integriteta  kalkaneofibularnog  ligamenta  kao  i   prednjeg talofibularnog ligament Uvek raditi poređenje sa nepovređenom stranom.

 

Nekada su potrebne i dodatne diagnostičke procedura:

 • Rtg – isključiti prelome kostiju: najčešći su prelomi baze pete metatarzalne kosti i lateralnog ili medijalnog maleolusa, proksimalne fibule,
 • Eho (UZ dijagnostika): procena prisutnog otoka, hematoma i integriteta ligamenata,
 • MR dijagnostika ukoliko lekar indikuje ovu vrstu pregled

 

Uganuće trećeg stepena udruženo je sa 80% incidencom oštećenja nervnih struktura potkolenice (n.peroneus communis koji može biti oštećen pri frakturi prox.dela fibule i n.tibialis posterior).

 

Prva faza lečenja I tretiranja distorzije skočnog zgloba podrazumeva primenu sledećih koraka:

 • mirovanje ili što manje kretanja u nekoj prvoj fazi oporavka,
 • primena leda na mesto povrede 5-7 minuta, 3-5 puta u toku dana, posebno u prva 24h.,
 • primena kompresije  postavljanjem elasticnih,  fiksacinih zavoja  ili  bandaža  kako bi  se postojeći otok smanjio,
 • elevacija ili podizanje noge iznad nivoa srca kako bi se sprečilo povećanje i zadržavanje otoka,
 • primena analgetika po potrebi radi redukcije bola.

U drugoj fazi rehabilitacije cilj je postepeno vraćanje urednog obima pokreta i jačanje stabilizatora skočnog zgloba, primena fizikalnih procedura.

U trećoj fazi oporavka kada se svi simptomi povuku je dozvoljen pun oslonac na povređenu nogu, vežbe sa punim  obimom  pokreta,  vežbe  jačanja  pripadajuće

muskulature, sprovodi se vraćanje uredne šeme hoda. Ova faza je veoma bitna kako bi se sprečila ponovna povreda u budućnosti. Smatra se da 70 do 75 % pacijenata nakon doživljene distorzije zgloba je u riziku da ovu povredu iznova obnovi.

Primenjena fizikalna terapija se sastoji od fizikalnih procedura:   elektroterapije, laseroterapije, IMP, krioterapija. Ona ima za cilj da deluje anagetski: smanji intenzitet bola, antiedematozno: smanji prisutan edem, potpomogne resorpciju hematoma, biostimulativno i ubrza regeneraciju i reparaciju tkiva. Programom vežbi vraćamo pun obim pokreta povređenom zglobu, povećavamo stabilnost i snagu mišića.

 

Kod potpune rupture ligamanata je neophodna i operativna tehnika rekonstrukcije povređenog tkiva.Svakako i nakon operativnog zbrinjavanja povrede je indikovana adekvatna fizikalna terapija i rehabilitacija.

Plan rehabilitacije se radi individualno i za svakog pacijenta ponaosob u skladu sa vrstom povrede, starosti, fizičke spremnosti, profesionalnog angažovanja.

Cilj adekvatne terapije je brze vraćanje akivnostima svakodnevnog života, profesionalnim aktivnostima,  prevencija novih povređivanja. Ako se radi o sportskoj povredi – svakako je cilj što brže vraćanje sportista na trening i na teren.

Važnu  ulogu  u  lečenju  i  oporavku povreda  skočnog  zgloba  po tipu distorzija  ima  i  uptreba adekvatnih ortoza, bandaža: AirLoc, Malleoloc ortoza a nakon uklanjanja istih, koriste se aktivne bandaže Malleo Train , Malleo Train S.

U prvim fazama tretmana, kompresija i krio terapija se objedinjuju primenom Sissel Cold Therapy Compression.

SISSEL® Cold Therapy Compression - Hladna terapija i kompresija u jednom pakovanju!
 • dvodelna kompresija sa uklonjivim jastučićem koji se može posebno rashladiti za hladnu terapiju
 • područja primene: upale, otoci, bolovi, sportske povrede, reumatska stanja
 • ublažava bol i upale
 • hladna terapija i kompresija omogućavaju prevenciju otoka
 • sa pumpicom za regulaciju pritiska
 • Slow Flow Gel pruža dugotrajno i sigurno održavanje temperature
 • praktičan čičak-zatvarač garantuje prijanjanje na svim zglobovima

AirLoc ortoza obezbeđuje bočnu stabilizaciju skočnog zgloba sa elastičnim sistemom za fiksaciju, omogućava  individualno  prilagođavanje  širini  stopala  i  stepenu otoka.  Vazdušni  jastučići  na naduvavanje omogućavaju dobro prilagođavanje ortoze veličini edema. AirLoc pruža visok stepen stabilizacije skočnog zgloba ko dove vrste povreda. Poboljšava senzomotoriku i tako funkcionalno sprečava izvrtanje zgloba. Takođe u pojedinim situacijama može se koristiti i Malleoloc ortoza ili imobilizator kod potpune rupture ili postoperativno.

AirLoc® – Ortoza za stabilizaciju skočnog zgloba  kod akutnih stanja

Airloc ortoza stabilizuje zglob pomoću dve anatomski oblikovane šine koje su obložene vazdušnih jastučićima na naduvavanje.Vazdušni jastučići na naduvavanje omogućavaju individualno prilagođavanje ortoze shodno veličini edema.U kombinaciju sa obućom efikasno stabilizuje zglob.

MalleoLoc®-Ortoza za stabilizaciju skočnog  zgloba.

Anatomski oblik u kombinaciji sa kružnim sistemom fiksacionih traka sprečava supinaciju i kad se ne nosi obuća. Ortoza tesno prianja uz stopalo, što olakšava nošenje u obući. Ortoza deluje stabilizujjuće u  smeru inverzije i everzije bez ograničavanja pri pokretima  fleksije i ekstenzije stopala. MalleoLoc anterolateralno stabilizuje zglob i sprečava prednji pomak talusa. Stimulacijom propriocepcije poboljšava se aktivna mišićna stabilizacija nožnog zgloba.

MalleoTrain®  MalleoTrain® S

MalleoTrain S aktivna bandaža daje bolju stabilnost i sigurnost zgloba tokom fizičke aktivnosti. Anatomsko tkanje steznika omogućava komfor ali i ova dozirana kompresija pospešuje resorpciju edeme, izliva, hematoma, poboljšava cirkulaciju u regiji capsule zgloba i tetiva. Donosi aktivnu stabilizaciju skočnog zgloba a S trake preko zgloba sprečavaju ponovljeno povređivanje.

Malleotrain sadrži dva viskoelastična silikonska umetka anatomski oblikovana i karakteristično postavljena, na taj način se postiže redistribucija pritiska od prominentnih delova maleola na okolno tkivo. Dozirana kompresija pospešuje resorpciju edema, izliva i hematoma. Pri kretanju se postiže intermitentna kompresija, koja poboljšava cirkulaciju u području zglobne kapsule i tetivnih loža.

Walker shoes short –Kratka fiksna ortoza za imobilizaciju skočnog zgloba, sa otvorenom petom I čičak trakama koje pričvršćivanjem omogućavaju bolje prijanjanje ortoze.

 • Postoperativno kod operacije ligamenata i tetiva
 • Posttraumatski kod luksacija i fraktura skočnog zgloba

Povezane objave