Kontakt: +381/11-2435-636
POVREDE MENISKUSA I LIGAMENATA KOLENA

POVREDE MENISKUSA I LIGAMENATA KOLENA

Zglob kolena je jedan od najzaposlenijih zglobova ljudskog tela u toku kretanja. Ako je kretanje i povećanog obima i inteziteta, sa složenim oblicima kao što su skokovi i udarci, zaletanja i kočenja, onda zglob kolena predstavlja najugroženiji zglob u telu.

Zglob kolena je složen zglob koga čine:

– donji okrajak butne kosti (femur) i to sa dva svoja konveksna nastavka (epikondilus lateralis i medialis)

– gornji okrajak tibie sa dve svoje konkavne površine

– čašica (patela)

Nesklad između nastavaka butne kosti i zglobnih površina tibie ublažavaju fibrozno hrskavičavi umeci – meniscusi. Ima ih dva:

– spoljašnji (menuscus lateralis)

– unutrašnji (meniscus medialis)

Spoljašnji je u obliku slova O, a unutrašnji u obliku slova C.

 

Meniskusi obezbeđuju stabilnost kolena i ponašaju se kao amortizujući diskovi.

 

Povrede meniskusa kolena je najčešća povreda u sportsko – medicinskoj praksi.

Najčešće do povrede dolazi usled delovanja sile rotacije, fleksije, ekstenzije, abdukcije i kompresije. Radi se o oštrim, snažnim, iznenadnim rotacijama, direktnim udarima, forsiranoj fleksiji. Najčešće su povrede unutrašnjeg meniskusa zbog njegove fiksiranosti za unutrašnje kolateralne ligamente i nemogućnosti da pobegne neprijatnim uklještenjima.  Spoljna rotacija potkolenice sa fiksiranim stopalom je najčešći mehanizam povređivanja spoljašnjeg meniskusa.

Klinička slika može biti nejasna.

Simptomi su: bol, otok, nestabilnost, blokada kolena. Kasno dijagnostikovana povreda meniskusa dovodi do ireverzibilnih promena kada je neophodan operativni tretman.

 

Stabilizacija kolena postiže se pasivnim i aktivnim stabilizatorima. Pasivni stabilizatori su ligamenti kojih ima pet. Svi ligamenti sinergično deluju pomažući u stabilizaciji jedni drugima.

U zglobu kolena se odvijaju sledeći pokreti:

– fleksija (140-150)

– ekstenzija

– spoljašnja rotacija (20 stepeni)

– unutrašnja rotacija (oko 5 stepeni)

 

Povrede ligamenata kolena

 

Ove povrede predstavljaju najznačajnije povrede u  traumi kolenog zgloba.

 

Povrede kolateralnih ligamenata – Najčešće se povređuju u momentu fiksacije stopala za podlogu kada se smanji mogućnost amortizacije dodatnom rotacijom u zglobu stopala.

 

Povrede pri distorzijama zglobova mogu biti trostepene:

 

elongacione povrede (prvi stepen) ligamenata su praćene oskudnom simptomatologijom od strane zgloba, sem ograničenog bola na pokrete uvrtanja. Otok je obično mali, i osim bolne osetljivosti na palpaciju pripoja ligamenata, nema drugih, većih simptoma. Kod ovog stepene povrede se savetuje nošenje GenuTrain aktivne bandaže kako bi se umanjio otok i bol i dobila potrebna sigurnost pokreta.

laceracione povrede (drugi stepen) Ovde dolazi do manje, parcijalne rupture ligamenata i manjeg otvaranja i nestabilnosti zgloba. I klinička slika je kompleksnija, obiluje izlivom i bolom do blokade kolena, često znacima upale kolena. Kod ovakvih stanja se savetuje nošenje ortoze sa stabilizaciju kolena koje treba da zadovolje potreban standard kvaliteta i udobnosti.

rupturaciona povreda (treći stepen) se odlikuju potpunim prekidom ligamenata, kliničkom slikom velikog otoka i reaktivnog zapaljenja, nestabilnošću kolena sa velikim zglobnim međuprostorom i do 2cm. Bol u ovom stadijumu može biti i manji ali je terapija po pravilu operativna i to u prvim satima nakon povređivanja, kada su šanse za oporavak dobre, iako je period oporavka dug (6-12 meseci)

 

Povrede ukrštenih ligamenata

 

Za povrede ukrštenih ligamenata se  može reći da se radi o povredi „druge linije odbrane“ kolena. Oni se najčešće povređuju sa kolateralnim ligamentima. Prednji ukršteni ligamenti se daleko češće povređuju od zadnjih.

 

Terapija

 

Fizikalni tretman

 

– Prvih 24-48 sati se primenjuje mirovanje, hlađenje, stabilizacija kolena i držanje noge u uzdignutom položaju.

– Magnetoterapija

– Interferentne struje

– laseroterapija

– ultrazvuk

– U zavisnosti od stepena i faze povrede savetuje se nošenje odgovarajuće ortoze za stabilizaciju ili aktivne bandaže.

GenuLoc stabilizaciona i imobilizaciona ortoza omogućava jednostavnu aplikaciju na svežu povredu kolenog zgloba ili posle operativnog zahvata. GenuLoc se prilagođava željenoj fleksiji kolena. Umetak u kolenoj jami poboljšava komfor pri nošenju i pozicioniranje ortoze.

GenuTrain aktivna bandaža sa specijalnom tehnikom tkanja smanjuje komresiju u području kolene jame i obezbeđuje visok komfor pri nošenju. Kretanje kolenog zgloba preoblikuje visokoelastični umetak, razvijajući pritom masažno delovanje na okolna meka tkiva. Kompresivni i masažni efekat visokoelastičnog umetka pospešuje resorpciju edema i izliva a time se smanjuje i bol. Stimulacija proprioceptora steznikom deluje pozitivno na senzomotoriku i stabilizaciju muskulature. Nošenjem GenuTrain S aktivne bandaže se postiže vrlo dobra stabilizacija kolenog zgloba zahvaljujući termoplastičnim anatomskim bočnim šinama koje je moguće individualno oblikovati. GenuTrain A3 se savetuje pacijentima sa izraženim bolnim stanjem kolena zahvaljujući umetku koji pokriva tipična bolna područja i važne receptorske zone kolena. Patela je zahvaljujući ovakvom umetku pravilno vođena pri pokretu, pa se sprečava patelarno „bežanje“. GenuTrain P3 deluje protiv lateralnog „bežanja“ patele, tako da obezbeđuje bolje pozicioniranje, potporu i komfor.

Za bilo koju fazu ili stepen povrede je prioritet brzo i tačno postavljanje dijagnoze i preduzeti adekvatnu terapiju uz aplikaciju odgovarajuće ortoze ili aktivne bandaže najvišeg kvaliteta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezane objave