Kontakt: +381/11-2435-636
Osteoartritis kolena

Osteoartritis kolena

Osteoartritis je degenerativno oboljenje zglobova koje podrazumeva oštećenje hrskavice zgloba i starenje istog.

Hrskavica zgloba postaje manje elastična i kao takva podložna je pucanju.

Tada „odlomljeni“ fragmenti hrskavice dospevaju u sinovijalnu tečnost zgloba I izazivaju sinovitise odnosno upalu.

Napredovanjem bolesti nastaje subhondralna skleroza a kasnije nastaju osteofiti – izrasline koje se formiraju na zglobovima . Na žalost rezultat bolesti je najčešće deformitet zahvaćenog zgloba.

 

Osteoartritis je progresivna hronična bolest koja obično počinje u 50-tim  godinama života zastupljena kod oba pola, nešto češće kod žena.

Osteoartritisom najčešće budu zahvaćeni noseći zglobovi tela kao što su kukovi i kolena.

 

Uzrok nastanka mogu biti povrede zglobova, prelomi kostiju. Ali glavni uzrok je najverovatnije genetska predispozicija.

Simptomi osteoartritisa kolena su jutarnja ukočenost zgloba, bol kolena, otok, ograničena pokretljivost zgloba. Napredovanje bolesti dovodi do potpune ukočenosti zgloba i otežano ili potpuno onemogućeno hodanje.

 

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničkog pregleda od strane tima lekara koji uključuju ortopeda i fizijatara, a uz pomoć dijagnostičkih metoda kao sto su RTG – Radiografija kolenog zgloba , magnetna rezonanca (NMR)

 

Lečenje bolesti

  • Neophodna je redukcija telesne tezine.
  • Medikamentna terapija koja obuhvata analgetsku terapiju. Borba protiv bola se postiže upotrebom nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL: npr. brufen retard), Kortikosteroida (KS),Hondroprotektora (DONA).

Hodroprotektori su lekovi koji usporavaju progresiju osteoartritisa i odlažu hirurško lečenje.Ovi lekovi utiču ina sipmtome bolesti, bol i ukočenost zgloba, ublažavajući ih.

Hodroprotektori sadrže glukozamin sulfat i mehanizam dejstva je da stimulišu sintezu glikozaminoglikana i proteoglikana u matriksu hrskavice u sinovijalnoj tečnosti.

Isto tako smanjuju efekte posredovane IL-1beta i na taj način koče niz dogadjaja koji vode zglob u inflamaciju i oštećenje hrskavice.

Efekat leka se uočava nakon 2 do 3 nedelje od početka uzimanja propisane terapije. Hondroprotektori se propisuju za period ne kraći od 3 meseca, sa preporučenom pauzom od 2 do 3 meseca maksimalno u kontinuitetu od 3 godine.Učinak višemesečne terapije hondroprotektora je pozitivan i rezultira subjektivnim smanjenjem bola zgloba kolena kod pacijenata, povećanjem obima pokreta zgloba kolena a samim tim i izdržljivijim i sigurnijim hodom.

(DONA)

 

  • Fizikalna terapija :

-kinezi terapija – preporučuju se vežbe za povećanje obima pokreta

zgloba, vežbe za jačanje grube motorne snage (GMS) zahvaćenog ekstremiteta.

– Primena ortotičkih sredstava- ortoza kao i pomagala za pomoć pri kretanju , takođe doprinosi umanjenju bola i aktivaciji pacijenta u sklopu kinezi terapije i obavljanja aktivnosti svakodnevnog života.

 

SecuTec® Genu

Ortoza je osmišljena po principu delovanja u 4 tačke oslonca.Čvrst okvir otporan na torziju stibilizuje koleno protiv delovanja spoljašnjih i unutrašnjih sila. Delovanje sile pritiska na koleno je minimalno zahvaljujući mogućnosti prilagođavanja anatomski oblikovnog okvira dvoosovinskom zglobu

 

SofTec® Genu

Četiri neelastične trake za fiksaciju postižu stabilan prenos pritiska. Bočne aluminijumske šine anatomski su oblikovane. Specijalni ortotski zglobovi prilagođavaju se, nezavisno jedan od drugog, kompromisnim osovinama kretanja, i tako osiguravaju položaj prilagođen individualnoj osovini trodimenzionalnog kretanja. Moguće je podešavanje fleksije i ekstenzije u zglobu u razmacima od 10°.

-Primena fizikalnih agenasa.(interferentnih struja -IFS, Dijadinamik-DD, Elekroforeze-EF,Magnetnog impulsnog polja -IMP,ultrazvuka-UZ,KTD, Lasero  terapija, Parafino terapija)

Ukoliko dođe do komplikacija u vidu deformiteta zahvaćenog zgloba , treba razmotriti i operativno lečenje.

 

Literatura:

1.Europen Medicines Agency.EMEA.Committee for medicinal product for human use (CMHP). Guidline on clinical investigation of medicinal products used in the treatment of osteoarthritis,2010:1-14. (CPMP/EWP/784/97).

  1. Setnikar I, Cereda R, Pacine MA, Revel R. Antireactive properties of glucosamine sulfate. Arzneim-Forsch/Drug Res 1991;41:157-161.
  2. Murray MT. Glucosamine sulfate: effective osteoarthritis treatment Amer J Nat Med 1994;1(1):10-14.
  3. Hoffer LJ, Kaplan LN, Hamadeh MJ,Grigoriu AC et Barin M. Sulfate could mediate the therapeutic effect of glucosamine sulfate. Metabolism 2001;50(7):767-770.
  4. Setnikar I, Palumbo R, Canali S, Zanolo G. Pharmacokinetics of glucosamine in a man. ArzneimForsh 1993;43;1109-111.
  5. Kelly GS. The role of glucosamine sulfate and chondroitin sulfates in the treatment of degenerative joint Disease. Alt Med Rev 1998;3(1):27-39.
  6. Yaron I, Shirazi I, Judovich R et al. Glucosamine sulfate inhibits nitric oxide and stromelysin product of cartilage cultures and reversal IL 1 inhibition of osteoarthritis articular cartilage synthesis. Ann Rheum Dis 2001; 60 (supll):50

Povezane objave