Kontakt: +381/11-2435-636
Ortoze za stabilizaciju i imobilizaciju

Ortoze za stabilizaciju i imobilizaciju

Ortoze za stabilizaciju i imobilizaciju ručnog zgloba i palca se koriste  kod pacijenata raznog životnog  doba u zavisnosti od načina, mesta nastanka i toka bolesti. Indikaciono područje obuhvata:

  • Kombinovane povrede ručnog zgloba i palca (kontuzije, distorzije…)
  • Preoperativno i Postopetarativno
  • Posttraumatska/postoperativna imobilizacija ručnog zgloba
  • Karpal Tunel Sindrom
  • Lezije bočnih ligamenata i MPC zgloba
  • Akutna i hronična stanja iritacije ručnog zgloba i zgloba palca (npr. akutna,hronična,artroza, Rizartroza..)
  • Paraliza

Delovi ortoze:

 

Kod mlađih pacijenata i dece su učestale povrede u smislu distorzije, distenzije i luksacije ručnog zgloba i palca ili čak  prelomi  distalnih okrajaka ulne i radijusa praćene bolom, otokom i ograničenim pokretima. Kod svih ovih stanja indikovana je  primena ortoza. Ortoza imobiliše  zglob sprečava nepravilne položaje distalnih i proksimalnih delova u odnosu na ručni zglob. Prozračni materijali koji vrlo dobro odvode vlagu i kvalitetna obrada (bez šavova) pružaju visok stepen komfora pri nošenju. Anatomski oblikovana integrisana aluminijumska šina za ruku stabilizuje  ručni zglob u funkcionalnom položaju, i prilagodljiva je zahtevima lečenja. Bočne šine ograničavaju kretnje radijalno i ulnarno, ograničavaju istezanje, savijanje ili rotacione pokrete u šaci.

Palac se može imobilisati korišćenjem oblikovane aluminijumske udlage kako bi se sprečilo naprezanje lateralnih ligamenata. Visoka stabilnost dela za fiksaciju palca koji se može skinuti ili prilagoditi po dužini. Tokom rehabilitacije može se stepen slobode kretanja u korenskom zglobu palca povećavati i na kraju po potrebi ukloniti. Takođe se može koristiti i prilagodljiv dodatak za prste koji se po potrebi može ukloniti. Velike čičak trake koje se lako otvaraju, olakšavaju stavljanje i skidanje stabilizaciione ortoze.

 

Kod oboljenja kao što je npr. carpal tunel sindrom koja su posledica raznih hroničnih ili akutnih  bolesti, primena stabilizacione ortoze za ručni zglob i palac pre ili posle operativnog zahvata ili u toku  samog lečenja ublažava-umanjuje tegobe. Deluje tako što imobiliše celu šaku, uključujući palac, fiksira prste ruke u zaštitnom opruženom položaju , umanjuje bol. Na ovaj način štiti od novih povreda i olakšava funkcionisanje osobe u toku  procesa lečenja i obavljanja aktivnosti svakodnevnog  života. Samo kupiranje  bola i olakšavanje  primene fizikalnih i kinezi terapijskih procedura  uz primenu ortoza skraćuje period tj. dužinu lečenja. Odlazak u školu, na posao i rad u kući sa takvim ortozama postaje moguć a svakodnevni život izvodljiv. Time se i dužina bolovanja skraćuje kao i troškovi lečenja.

 

Dugogodišnjim radom i analizama utvrđeno je da 35% pacijenata  koji su prošli ordinaciju specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije imaju potrebu  za korišćenjem ortoza za stabilizaciju i imobilizaciju. Materijali  od kojih su napravljene omogućavaju da one budu lagane za nošenje i jednostavne  za primenu i održavanje.

Potrebno je u zavisnosti od dijagnoze odabrati adekvatnu ortozu , pravilno plasirati i zahvaljujući činjenici da su podesive prilagoditi ih stadijumu lečenja odnosno kasnije rehabilitaciji.

Povezane objave