Kontakt: +381/11-2435-636
Loše držanje tela  –   poremećaj posture

Loše držanje tela  –   poremećaj posture

Definicija posture podrazumeva stav  ljudskog   tela odnosno ravnotežu između pojediih delova tela međusobno. Uspravan stav je   karakterističan za čovekovo  telo koje je simetrično i ima dve identične polovine.  Telo čoveka možemo da podelimo na dve polovine  kroz sagitalnu i frontalnu ravan.

Sagitalna ravan je zamišljena linija koja polazi od čela, preko korena  i vrha nosa, središtem donje vilice, zatim grudne kosti, pupka,   pubične kosti  do regije izmedju oba stopala.

Frontalna ravan deli telo poprečno na dve identične polovine. To  je zamišljena ravan koja deli telo na prednju i zadnju polovinu  .

Odstupanja od simetričnosti  dveju  polovina  tela  predstavljaju  poremećaj  posture. Savremeni  način života  i usvojene pogrešne navike  uslovljavaju da danas retko možete naći dete ili odraslu osobu sa idealnom posturom tela.

Dobra postura tela , dobar stojeći stav je stanje izbalansiranog odnosa mišićnog i skeletnog sistema. Na taj način telo se štiti od mogućih povreda i nastajanja deformiteta.

Dobra postura znači da je težina tela podjednako raspoređena na obe noge, nema nepotrebnog gubitka  energije, pa samim tim i  zamor izostaje. Uspravni stav tela (kada se  čovek posmatra iz profila)  podrazumeva zamišljenu liniju koja polazi  od  ušne  školjke, preko  vratne  kičme , oba  ramena, torakalnih pršljenova,  lumbalnih  pršljenova, kroz  zglob kuka,  kolena,   skočnog  zgloba.

Svaki poremećaj   ravnoteže  dovodi  do narušavanja   dobre  posture.  Kao  posledica  toga  nastaju  različiti  deformiteti.

Deformacije kičmenog stuba  kao  posledica  lošeg  držanja tela mogu  biti  u sagitalnoj  ravni ( profil ) i to su najčesce  kifoza  ,  lordoza  i dorsum  planum.  Od deformacija kičmenog stuba  kao  posledica  lošeg  držanja tela u  frontalnoj ravni ( napred i pozadi) najčesća  je skolioza.

Loše  držanje tela nastaje  pre  svega  zbog  slabosti  mišića koji  vremenom  postaju  ukočeni  što  za  posledicu  ima slabu  cirkulaciju  i na kraju pojavu  bolova. U  odraslom  dobu  shvatamo  koliko  je  važno  pravilno  držanje  tela koje  utiče  ne samo  na dobru  funkciju mišića i  zglobova  već i na  rad  unutrašnjih  organa i  na organizam  u celini.

Loše držanje tela podrazumeva  funkcionalno  odstupanje  od pravilne  posture,  bez strukturalnih promnena na  kičmenom  stubu.  Međutim, promene koje su u početku samo funkcionalne, ukoliko se ne tretiraju na vreme,  mogu preći u strukturalne promene.  Važan  faktor  koji utiče  na pojavu lošeg držanja tela je i savremeni način  života – smanjena  fizička  aktivnost , dugo sedenje ili stajanje uz neravnomernu raspodelu opterećenja, . Može da se javi  u  bilo kom  uzrastu. Najčešće  su to  prva i druga godina života,  zatim sedma  godina života (nošenje školske trorbe pri polasku u školu) i pubertet ( period intenzivnog rasta deteta t.j. nejednakog rasta koštanog i mišićnog sistema. Mišići se razvijaju sporije, postaju kraći u odnosu na kosti, tako da dolazi do krivljenja kičmenog stuba.)

Procena posturalnog statusa vrši se od strane odgovarajućih specijalista pedijatara , fizijatara , ortopeda I lekara sportske medicine. U zavisnosti od procene statusa osoba se upućuje na dalju terapiju.

U terapiji lošeg džanja tela primenuju se korektivne vežbe  t.j. kineziterapija , kao i upotreba različitih ortoza i steznika za korekciju posture.

Korektivne vežbe obuhvataju:

  • vežbe istezanja skraćenih misišnih struktura,
  • vežbe jačanja oslabljene muskulature,
  • vežbe pravilnog držanja tela,
  • vežbe disanja i relasacije.

 

Moguće je koristiti razne rekvizite u toku svakodnevnih aktivnosti i izvođenja vežbi

 

SISSEL® SITFIT® Plus      

 

 

  • Ergonomski oblik osigurava pravilnu posturu i aktivno sedenje
  • Pruža rasterećenje gornjem delu tela i podstiče rad mišića leđa

 

SISSEL® SITFIT® Disk za sedenje i stajanje

 

   

  • Osigurava aktivno i dinamičko sedenje
  • Pogodan je za vežbu mišića leđa i karlice
  • Oblikovanje mišića stopala i nogu

Nošenje elastičnog steznika  za korekciju  “loše”  posture  pruža  efikasnu  potporu  grudnom delu kičme i ramenom pojasu.

                     Elastična podrška- pojas  za pravilno držanje                korektivni mider

Terapija nastalih deformiteta po tipu skolioze može podrazumevati i  nošenje korektivnih midera izrađenih po individualnom otisku ( po tipu Boston , Cheneau midera …) a takođe u težim slučajevima i operativno lečenje. Operativno lečenje se sprovodi u zavisnosti od uzrasta pacijenta i stepena krivine, u slučajevima kad su isprobane sve mogućnosti neoperativnog lečenja koje nisu dale dobre rezultate.

 

Povezane objave