Kontakt: +381/11-2435-636

De Quervainova bolest

Tenosinovitis stiloidnog nastavka radiusa  je bolno stanje nastalo kao posledica nadražaja tetiva i tetivnih ovojnica mišića koji ucestvuju u pokretu odmicanja palca od dlana i na stranu (pokret sličan pokretu kod autostopiranja ).

Anatomija

Na dorzalnoj strani korena šake postoji vezivna traka koja oblikuje šest koštano fibroznih kanala. Tetive  mišica koji vrše ekstenziju prstiju obavijene su sluznim vrecama i prolaze kroz koštano fibrozne kanale. Tetive dugog mišica abduktora palca kao i tetive kratkog mišica ekstenzora palca prolaze kroz prvi od tih kanala. Bolest De Quervain nastaje zbog iritacije tetivnih ovojnica i tetiva kratkog mišica ekstenzora palca i dugog mišica  abduktora palca u predelu ručnog zgloba ispod baze palca .

Mehanizam nastanka bolesti

Takozvani sindrom prenaprezanja nastaje zbog ponavljanja pokreta i to pokreta ulnarne devijacije i abdukcije palca. To ima za posledicu mikrooštecenja što rezultira kasnije zadebljanjem tetivnih ovojnica i tetiva.

Predispozije

Stiloiditis radii se često javlja kao profesionalna bolest. Često je opisan kao ,,sindrom žena pralja,,. Sindrom je oko šest puta češci kod žena i to u pedesetim i šezdesetim godinama života.

Kod sportista se javlja naječešće kod igrača golfa, zatim tenisera ali i kod bacača koplja, diska .

Može da se javi i kod muzičara i to najčešće kod pijanista i bubnjara .

Simptomi

Prvi simptom na koji se žali pacijent je bol iznad stiloidnog nastavka radijusa. Pomicanjem šake prema malom prstu i stiskom šake bol se pojačava. Često je prisutan i otok tog dela ručnog zgoba.

Palpatorno je osetljiv processus styloideus radii. Bol remeti svakodnevne aktivnosti , rad , a može doći i do progresije tako da se pacijent ne može služiti šakom.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze i kliničke slike. U postavljanju dijagnoze učestvuju ortopedi i fizijatri. Koriste se Finkelsteinovim testom koji se  izvodi tako što se naloži pacijentu da palac spusti na dlan,obgrli ga ostalim prstima  a zatim lekar savije pacijentu celu šaku na dole a potom i u  stranu prema V prstu .

Test je + kada se pacijent žali na jak bol u predelu stiloidnog nastavka radijusa .

Dopunske dijagnostičke metode: Ultrazvuk i radiografija  se koriste kao pomoćne metode u cilju  diferecijalne dgijagnoze (da bi se iskjučile degenerativne bolesti u zglobu palca ).

Terapija  i lecenje

Terapiju započeti najpre prekidom aktivnosti koje su izazvale upalu tetivnih ovojnica i tetiva. U akutnoj fazi se preporučuje imobilizacija radiokarpalnog zgloba  i palca . Radiokarpalni zglob se postavlja u položaj lagane ekstenzije  a palac u abdukciji . To se postiže ortozama za rucni zglob i palac .

Fizikalna terapija : Elekto terapija (tens,DD,MF i EF ) , Magneto terapija ,Lasero terapija , UZ terapija

Ampulirana terapija : Injekcije kortikosteroida u tetivnu ovojnicu , 2-4 mg dexamethasona ili 10 mg triamcinolona u kombinaciji  sa 1 procentnim lido kainom. Anestetik daje trenutni gubitak bola što nam potvrdjuje ispravnu dijagnozu i dobru poziciju aplikacije .

Hirurško lecenje : Hirurško lecenje se primenjue kod upornih ,hroničnih slučajeva . Sastoji se u presecanju kanala i odrstranjivanju izmenjenih delova tetivnih ovojnica. Nakon hirurške intervencije vrši se imobilizacija radiokarpalnog zgloba i palca ortozom  u trajanju 3 nedelje .

Povratak radnim i sportskim aktivnostima treba biti lagan i obazriv uz savet za nošenje otoze za sve vece napore ručnog zgloba i šake .

ManuLoc Rhizo Long Plus®

  • ManuLoc Rhizo long Plus ortoza imobiliše celu šaku, stabilizuje ručni zglob, zglob palca, fiksira prste ruke u zaštitnom opruženom položaju. Tri  anatomski oblikovane aluminijumske šine drže ručni zglob u funkcionalnom položaju i umanjuju napor. Zavisno od faze terapije ili  rehabilitacije delovi ortoze , kao dodatak za palac i prste se mogu ukloniti.To omogućava korišćenje ortoze u raznim fazama terapije i rehabilitacije.

Povezane objave