Kontakt: +381/11-2435-636
Viseća šaka

Viseća šaka

Glavna funkcija periferifernih nerava je sporovodjenje impulsa od centralnog nervnog sistema prema periferiji i obrnuto.

Oštećenja perifernih živaca većinom su uzrokovana akutnom traumom (razderotinom, nagnječenjem…).Mogu biti uzrokovana hroničnim ponavljanim manjim traumama ili kompresijom u određenim područjima, često u blizini kostiju.

O mestima oštećenja, proširenosti i trajanju prekida kontinuiteta živaca zavise funkcionalne i tkivne promene.

Kod nekih povreda nerava dešava se samo poremećaj funkcije nervnih vlakana. Kod drugih su vlakna prekinuta, ali ne i ceo nerv. Tada vlakna mogu ponovo da urastu od mesta povrede do perifernih organa (mišića, kože,…). U oba slučaja nije potrebna operacija i zato se ovakve povrede moraju prepoznati.

 

Radijalni nerv (n.radialis) je je nerv koji inerviše mišiće zadnje i spoljašnje lože podlakta, odnosno ekstenzore podlaktice, šake i prstiju, kao i supinatore. Prema tome, on učestvuje u pokretima ispružanje lakta, supinaciji podlaktice, ispružanju šake i prstiju.

 

Oštećenje ovog živca nije retko. Uzroci oštećenja mogu biti različiti: – mehanička oštećenja(ispružanje ruke preko ivice kreveta tokom spavanja, ili tokom anestezije pri operaciji, preko operacionog stola, prilikom preloma humerusa, u slučaju nastanka preobilnog kalusa ili pak kod pacijenata koji za pomagalo koriste podpazušne štake) kao i  toksični(alkohol,olovo,živa).
Najčešća slika ovog stanja se može videti kod alkoholičara koji već imaju oštećenje perifernih nerava, polineuropatiju. Naziva se još i ponedeljnična paraliza, paraliza subotnje večeri ili paraliza medenog meseca, jer ljudi koji piju,  tada čvrsto zaspu sa rukom prebačenom preko naslona stolice ili spavaju sa rukom ispod glave .

U osnovi dolazi do pritiska na nerv n. radialis, na mesto gde obilazi humerus.

Pacijent se budi sa “visećom šakom”, tj. ne može podignuti šaku u ručju, a prste može ispružiti samo u srednjim i krajnjim člancima Ako je povreda visoka, bolesnik ne može ispružiti podlakticu u laktu. Bolest ima benigni tok i dobru prognozu.

Lečenje obuhvata medikamentnu terapiju, kinezi terapiju i fizikalnu terapiju kao i operativno lečenje.

Ukoliko nakon povrede dodje do ispada funkcije nekog nerva (slabost mišića i utrnulost kože u regiji koju on inerviše) još uvek ne znači da je potrebna operacija. Ona je indikovana samo ukoliko postoji prekid nerava ili njegovih vlakana. Kod otvorene povrede to se odmah vidi. Ukoliko se radi o zatvorenoj povredi to se vidi tek EMNG snimanjem i to tek posle 3 nedelje od povrede i na taj način se procenjuju funkcije nerava i mišića.

 

U lečenju posledica lezije, fizikalna terapija ima veoma važnu ulogu. Njen zadatak je:

– uspostavljanje oštećenih funkcija ili njhova kompenzacija,

ekstenzija ručnog zgloba

ekstenzija prstiju

ekstenzija (i abdukcija) palca;
– maksimalno smanjenje fizičke nesposobnosti posle oboljenja ili povrede i
– sprečavanje nastanka deformacija.

 

Ukoliko se metodama fizikalne terapije ne pojave znakovi reinervacije, potrebno je načiniti rekonstruktivni operativni zahvat.

Čim se utvrdi lezija, ruku treba staviti u fiziološki položaj u ortozu i na taj način sprečiti skraćenje antagonista i distenziju agonista. Ruka se u položaju pronacije i ispruženih prstiju stavlja u ortozu koja se skida samo tokom kinezi terapije i fizikalne terapije.

ManuLoc Rhizo Long Plus® ortoza izuzetno laka za rukovanje i njeno korišćenje ne zahteva tudju pomoć.

ManuLoc RhizoLong Plus je duga ortoza za ruku sa uklonivim dodatkom za palac i prste šake,omogućava postavljanje ruke u fiziološki položaj pri povredi radijalnog živca.

Imobiliše celu ruku i veći deo podlaktice,pouzdano stabilizuje zglob,palac,karpometakarpal i zglobove prstiju. Tri  anatomski oblikovane aluminijumske šine drže ručni zglob u funkcionalnom položaju.Šine takođe stabilizuju  deo podlaktice i pouzdano ograničavaju istezanje,savijanje ili rotacione pokrete u šaci. Palac se može imobilisati korišćenjem oblikovane aluminijukske udlage kako bi se sprečilo naprezanje lateralnih ligamenata.Prilagodljiv dodatak za prste se fiksira sa plantarne strane.Zavisno od faze rehabilitacije delovi ortoze , kao dodatak za palac i prste se mogu ukloniti.To omogućava korišćenje ortoze u raznim fazama rehabilitacije.

Povezane objave