Kontakt: +381/11-2435-636
Kvantna medicina – medicina trećeg milenijuma

Kvantna medicina – medicina trećeg milenijuma

Kvantna medicina je u Briselu 1989 godine proglašena za medicine trećeg milenijuma. Osnova za objašnjenje kvantne medicine je da pored anatomsko-morfološke strukture  organizma koju vidimo očima postoji i elektromagnetni kostur čoveka , kroz koji cirkulišu i elektromagnetni talasi stvarajući i koherentno elektromagnetno polje, milimetarskog dijapazona, laserskog tipa, a frekvence od 30 do 300 GHz. Organizam je zdrav kada u njemu postoji stabilna frekvencija elektromagnetnih talasa. Odstupanje od normalne frekvencije organizma registruje se kao bolest. Drugim rečima, tamo gde nastaje devijacija elektromagnetnih talasa, gde je prekid protoka energije tu nastaje oboljenje. Kvantana medicina leči bolesti vraćanjem poremećene frekvencije u normalu, ili bar približavanjem normali.

To je nova naučna grana medicine koja objedinjuje modernu i tradicionalnu medicinu, komplementarnu i alternativnu, zapadnu i istočnu medicinu u jedno, i pri tome nikada ne isključuje neku od njih već je samo dopunjuje.

Suština ove nove medicinske grane je oslobađanje endogenih, tj sopstvenih supstanci-vlastitih medikamenata koji su u znatno manjoj količini potrebni, ali su višestruko aktivniji od farmakopreparata i što je najvažnjije oni su potpuno bezopasni. Nema alergijskih reakcija , nema predoziranja, normalizacijom stresogenih i adaptivnih hormona , koagulacionih potencijala krvi , normalizacijom Ph i mnogobrojnih metaboličkih procesa organizam sopstvenim snagama prevazilazi bolest. U tome je mehanizam dejstva kvantne medicine i njene neograničene mogućnosti u preventivi ali i lečenju mnogih oboljenja čiji je uzročnik nepoznat. Evidentan je efekat produženog dejstva, uzlazna linija ozdravljenja posle svake seanse, ali i posle završetka lečenja, jer je organizam primio informaciju šta mu valja činiti. Ovom terapijom se postiže normalizacija na fizičkom nivou i u mentalno-emotivnoj sferi pacijenta, što znači da se prevazilazi psihofizička priroda bolesti.

Osnovna tehnologija kvantne medicine je MRT metoda (mikrotalasna rezonantna terapija) koja omogućava precizno određivanje mesta poremećaja u energetskom kanalu, uspostavljanje rezonance i eliminisanje poremećaja tj uspostavljanje ravnoteže.

Najvažnija karakteristika kvantne medicine je da ne može da našteti ljudskom organizmu. Nema kontraindikacija i neželjenih efekata. Njeno dejstvo je uvek pozitivno i opada kako se organizam približava izlečenju.

Povezane objave