Kontakt: +381/11-2435-636
Hormonski uzrokovana osteoporoza

Hormonski uzrokovana osteoporoza

Osteoporoza predstavlja jedan od najvećih zdravstvenih i socijalnih problema u svetu. Za osobe koje boluju od ove bolesti prelomi kosti predstavljaju životno opasne događaje, a danas je više od 10% svetske populacije pod tim rizikom. U zemljama našeg okruženja svakih 30 sekundi nastaje fraktura čiji je uzrok osteoporoza. Osteoporotična fraktura je praćena značajnom stopom mortaliteta koja u slučaju fraktura kuka iznosi čak 21,36% u prvoj godini. Udruženje endokrinologa Amerike je ukazalo da 50-godišnja žena u periodu posle menopauze ima 16% rizik da dobije prelom kuka, a 32% prelom kičmenog pršljena.

Patogeneza osteoporoze je povezana sa mnogim faktorima među kojima su genetski, faktori okruženja, biomehanički, hronične bolesti i hormonski status. Estrogeni smanjuju resorpciju koštane supstance. Nedostatak estrogena doprinosi ubrzanoj osteoporozi i gubitku koštane supstance posle menopauze. Jedna analiza je pokazala da je rizik od fraktura za 53,7% manji kod žena koje su primale estrogene duže od 6 godina. U fiziološkim uslovima, remodelovanje kosti započinje od površine kosti, kod deficita estrogena ono je u trabekularnoj kosti, čija je površina velika i na tim mestima kost postaje osetljiva na delovanje sile, postaje krhka, fragilna i tu nastaju prelomi, najčešće vertebralni. Pušenje umanjuje koštanu masu, direktnim toksičnim efektom na osteoblaste, ali i indirektno modulacijom metabolizma estrogena. Žene koje puše, ulaze u menopauzu od jedne do tri godine ranije. Estrogena terapija zaustavlja gubitak koštane mase, štiti kost, sprečava ponavljane frakture.

Bolesti sa poremećenim radom štitaste žlezde, hipertireoza češće, mogu ubrzati resorpciju koštane supstance. Kod bolesnika sa hipertireozom veoma je aktivan metabolizam kolagena i iz kosti se, posle delovanja osteoklasta, oslobađaju peptidi vezivnog tkiva, slabeći osteidni matriks kosti. Supstituciona terapija hormonima tireoideje, kao i subklinička hipertireoza, takođe, ubrzavaju resorpciju kosti.

Nedostatak takozvanog renalnog hormona doprinosi bržem ispoljavanju osteoporoze. Mali broj sunčanih dana i usporena početna fotosintetska reakcija u koži starijih osoba, bolesti jetre ili bubrega, alkoholizam, štetno delovanje lekova, znatno doprinose smanjenju koncentracije renalnog hormona.

Kalcitonin, hormon tireoideje snažno inhibiše resorpciju kostiju, mineralizuje koštanu supstancu. Sekreciju kalcitonina stimuliše povećana koncentracija kalcijuma u krvi. Kod muškaraca je koncentracija kalcitonina u serumu veća nego kod starijih žena.  Progresivno se smanjuje starenjem kod pripadnika oba pola.

Histološke promene u kostima individualno gradiraju od umerene, izražene i teške osteoporoze, određujući kliničku sliku ove bolesti.

Klinička slika hormonski uzrokovane osteoporoze

Osteoporoza je dugo asimptomatska. Prvi simptom je akutni bol torakalne kičme, koji je odraz spontane frakture, ili samo mikrofraktura tela pršljena, a ispoljava se u već odmaklom procesu resorbovanja kosti. Primena analgetika je kratkotrajna i neefikasna pomoć, tako da bol torakalne kičme postaje hroničan. Bol je posledica kompresivne frakture tela pršljena, uznapredovale osteoporoze, postojećih mikrotrauma, lezija intervertebralnih diskova i nastalih deformiteta kosti. Tokom 10 -15 godina posle menopauze ispoljava se kifoza torakalne kičme zbog oseoporoze, promena odnosa organa grudne duplje, potiskivanje sadržaja trbušne duplje, spuštenom dijafragmom. Starija osoba smanjuje visinu tela, gubi lumbalnu lordozu i potiskivanjem dijafragme trbušni organi ispupče prednji trbušni zid.

Osteoporoza se može sprečiti i može se zaustaviti dalji gubitak koštane supstance. Međutim, masa i poremećaj strukture kosti se ne mogu normalizovati. Prevencija osteoporoze je značajna na društvenom nivou, a ne samo za pojedinca. Menopauza je pravo vreme da se uradi racionalna dijagnostika osteoporoze. Oko 25-30% žena u postmenopauzi gubi više od 3% koštane supstance godišnje. Neophodno je sprovesti optimalno rano prepoznavanje osteoporoze i potvrditi je.

Konstantne aktivne vežbe su jedan od najvažnijih faktora u očuvanju koštane mase. Rizik od gubitka koštane mase je znatno manji kod osoba koje imaju najmanje 3 puta nedeljno adekvatnu fizičku aktivnost. Vežbe nisu zadužene samo za očuvanje koštanog matriksa, nego i za očuvanje mišićne mase, koordinacije pokreta, za postepenu mobilizaciju, očuvanje balansa i trening posturalnosti. Sve to dovodi do bolje zdravstvenog stanja u celosti a, takođe, predstavlja jedan od faktora sigurnosti kod prevencije koštanih preloma.

Terapijski pristup je individualan i zasnovan na objektivnoj proceni realnih rizika i očekivanih pozitivnih efekata lečenja.

Farmakologija svakim danim beleži napredak. Brojne biološke aktivne supstance su značajne za lečenje postmenopauzne osteoporoze i sve su dostupniji medikamenti sa novim mehanizmom delovanja. Primenom estrogena posle menopauze sprečava se gubitak kosti i smanjuje rizik od osteoporotičnih fraktura.

Terapijski pristup lečenju osteoporoze vežbama podrazumeva:

  1. a) vežbe posturalnosti
  2. b) vežbe za dekompresiju kičmenog stuba
  3. c) vežbe balansa
  4. d) vežbe koordinacije

Osnova prevencije vertebralnih preloma predstavlja nošenje midera čiji je zadatak da umanje efekte dejstva sila na koštane i mekotkivne strukture.

Spinova Osteo ortoza umanjuje bol u predelu kičmenog stuba, specijalno kod pacijenata obolelih od osteoporoze, tako što ojačava, stabilizuje i koriguje posturu. Ovo umanjuje bol, sprečava nepravilno držanje tela, olakšava hod i smanjuje rizik od pada.

Spinova Osteo omogućava aktivnu i pasivnu stabilizaciju kičmenog stuba, podstiče držanje tela u pravilnom položaju i sprečava nastanak kifoze. Vrlo je važno za ovaj mider što su abdomen i grudni koš slobodni prilikom nošenja zahvaljujući specifičnim zateznim trakama.

SofTec Dorso mider je takođe jedna od najboljih opcija za stabilizaciju torakolumbalnog prelaza i za rasterećenje kičme čime se znatno umanjuje rizik od vertebralnih fraktura pacijenata sa osteoporozom. Zahvaljujući džepovima, čak i slabim i starijim pacijentima postavljanje ortoze je udobno i ne zahteva  napor.   SofTec Dorso vrlo je udoban za nošenje, što ga čini vrlo dobro prihvaćenim od pacijenata. SofTec Dorso koriguje deformitet, smanjuje osteoporotičnu kifozu i obezbeđuje fiziološki komfor čime se znatno smanjuje bol.

Imajući na umu ograničene mogućnosti lečenja osteoporoze, morbiditet i socijalno-ekonomske posledice koje prate prelome koštanog tkiva, nošenje adekvatnog, visoko kvalitetnog midera ima neprocenljivu važnost za osobe sa osteoporozom.

 

Povezane objave