Kontakt: +381/11-2435-636

bauerrs

Rehabilitacione tehnike u osposobljavanju za hod

Osposobljavanje za samostalni hod je i dalje jedan od najznačajnijih zadataka u rehabilitaciji bolesnika posle moždanog udara. Povratak u socijalnu sredinu i nezavisan hod predstavljaju značajnu barijeru ovim osobama. Ishod rehabilitacije zavisi od više faktora kao što su te ...

Loše držanje tela  –   poremećaj posture

Definicija posture podrazumeva stav  ljudskog   tela odnosno ravnotežu između pojediih delova tela međusobno. Uspravan stav je   karakterističan za čovekovo  telo koje je simetrično i ima dve identične polovine.  Telo čoveka možemo da podelimo na dve polovine  kroz sagitalnu ...

LIMFEDEM I NJEGOVO LEČENJE

         Limfedem je progresivno oticanje međućelijskog tkiva, određenog dela tela, najčešće  jednog ili više ekstremiteta, trupa, glave, genitalija gde se u međućelijskom prostoru nagomilava limfa, jer ne može da se odlije limfnom niti venskom cirkulacijom. Predstavlja teš ...

Prelom skočnog zgloba i operativno zbrinjavanje  

Skočni zglob је modifikovani šarnirani zglob koga grade artikularne površine tibije, maleolusa tibije i fibule, kao i talusa, gradeći talokruralni zglob i tibiofibularnu sindesmozu. Stabilnost skočnog zgloba obezbeđena je čvrstom kapsulom, medijalnim i lateralnim ligamentar ...

POVREDE MENISKUSA I LIGAMENATA KOLENA

Zglob kolena je jedan od najzaposlenijih zglobova ljudskog tela u toku kretanja. Ako je kretanje i povećanog obima i inteziteta, sa složenim oblicima kao što su skokovi i udarci, zaletanja i kočenja, onda zglob kolena predstavlja najugroženiji zglob u telu. Zglob kolena je s ...

 Skolioza – prevencija i lečenje

Sažetak Skolioza (scoliosis) je lateralna krivina kičmenog stuba u frontalnoj ravni. Najznačajnija podela je na funkcionalne i strukturalne skolioze. Nepravovremeno prepoznavanje i lečenje ove bolesti u dece može dovesti do trajnih deformiteta kičmenog stuba. Prikazan je sl ...

Spinalni disrafizam

Spinalni disrafizam ( defekt neuralne tube) nastaje kao posledica nekompletnog spajanja embrionalne tube u središnjoj liniji i karakteriše se širokim spektrom anomalija, neuroloških poremećaja i deformiteta donjih ekstremiteta. Spinalni disrafizam obuhvata mijelomeningokelu ...

Poremećaj hoda kod dece sa spastičnom formom cerebralne paralize

Naziv cerebralna paraliza (CP) ili dečja cerebralna oduzetost (DCO), u doslovnom prevodu, ukazuje na nesposobnost kretanja uzrokovanog oštećenjem mozga. Ona je najčešći uzrok neuromotoričkih poremećaja u dečjem uzrastu. Prevalenca CP u Evropi je 2-3 na 1000 živorođene dece . ...

Periferna Neuropatija

Periferna  neuropatija  je  stanje  koje se pojavljuje u sklopu mnogih oboljenja i u raznim  uzrastima  a nastaje kao posledica oštećenja nerava izvan kičmene  moždine. Periferna neuropatija često izaziva slabost, ukočenost i bol. Navedeni simptomi se obično javljaju u rukam ...

Viseća šaka

Glavna funkcija periferifernih nerava je sporovodjenje impulsa od centralnog nervnog sistema prema periferiji i obrnuto. Oštećenja perifernih živaca većinom su uzrokovana akutnom traumom (razderotinom, nagnječenjem…).Mogu biti uzrokovana hroničnim ponavljanim manjim tr ...