Kontakt: +381/11-2435-636

bauerrs

Izmenjeno radno vreme shodno stanju sa COVID-19

Zbog trenutne situacije naše radno vreme na svim lokacijama je izmenjeno. Radni dani su: ponedeljak, sreda i petak u periodu od 10 do 14h Navedeno radno vreme se primenjuje od 06.04.2020.godine. Bauerfeind tim

Pectus carinatum

Pectus carinatum je  deformitet  grudnog  koša koji se javlja  u dečijem uzrastu, česce kod muške dece. Naziva  se još  i “kokošje grudi”  jer  je  grudni  koš  spljošten  tako  da  je prečnik  u frontalnoj ravni izrazito manji  od  prečnika u sagitalnoj ravni ,a grudna kost ...

Deformacije kičmenog stuba kod dece i sport

ABSTRAKT Cilj rada bio je prikazati rezultate praćenja i razvoja deformiteta kičmenog stuba kod dece koja su bila uključena u takmičarski sport uz odgovarajući ortopedski tretman. Dve grupe dece uključene su u ovu studiju. Vršeno je poredjenje rezultata ovih grupa pacijenat ...

KLASIFIKACIJA I DEFINICIJA POLINEUROPATIJA

Polineuropatija (PN) je  po definiciji:  difuzno i simetrièno oboljenje perifernih nerava (uglavnom ekstremiteta), oznaèava razlièite poremeæaje i njihove manifestacije na perifernom nervnom sistemu (PNS), šarenolike geneze i klinièkog ispoljavanja. U Polineuropatiji prisuta ...

Rehabilitacija pokreta nakon moždanog udara

Nakon moždanog udara razvija se različit stepen hemipareze ili hemiplegiju, poremećaj ravnoteže te ovakvi pacijenti moraju započeti što ranije sa kinezioterapijom. Fizioterapeut mora biti obucen za rad s navedenim bolesnicima. Rehabilitacija se nastavlja dok god ima napretka ...

DEFORMACIJA PALCA NA STOPALU – HALLUX VALGUS

Jedna od najčešćih deformacija prednjeg dela stopala je Hallux valgus poznat i kao čukalj na stopalu. Kar akteristike Hallux valgus (čuklja) su povećani ugao između osovine prvog članka palca i prve kosti donožja (donožje je deo koštane osnove stopala sačinjen od pet metata ...

Terapija bola

Definicija bola i tipovi bola su poznati od davnina. Pristup tretiranja bolnih stanja kod ljudi se menjao kroz vekove zavisno od civilizacijskog i kulturnog razvoja nekog društva. Do danas je merenje i lečenje bola veliki problem i rešava se raznim metodama u savremenoj medi ...

Razlike u dužini donjih ekstremiteta i njihov tretman

Razlika u dužini nogu je relativno često stanje. Najčešće se javlja kod dece tokom rasta. Ali često može biti uzrokovano I drugim poremećajima ili bolestima. Smanjenje dužine oba ekstremiteta ili smanjenje jedne noge u odnosu na drugu, dovodi do narušavanja proporcije ljudsk ...

Deformacije kičmenog stuba

Osnovna funkcija kičmenog stuba kod čoveka je da omogući stabilnost i pokretljivost u svim položajima a istovremeno štiti i kičmenu moždinu koja se pruža kroz spinalni kanal večinom njegove dužine. Kroz evoluciju i prelazak u dvonožni hod čoveka stvoren je i relativni balans ...

Cervikalni sindrom

Cervikalni sindrom obuhvata grupu različitih oboljenja i poremećaja čiji je zajednički simptom bol u cervikalnom delu sa ili bez iradijacije. U opštoj populaciji, oko dve trećine svih osoba tokom života ima bolove u vratnoj kičmi. Prevalenca je najveća u srednjem životnom d ...